Planetens resurser slut för i år

Rök från en fabrik.

USA vill lämna Parisvatalet

Från och med i måndags är jordens resurser slut för i år. Resten av resurserna vi använder under året går planeten back på.

 

I måndags var det den ekologiska skuldens dag, eller Earth Overshoot Day på engelska. Det är den dagen på året då vi börjar leva över jordens resurser.

 

Jorden är ett kretslopp. Vi använder saker som jorden sedan återskapar, till exempel växter, kol och energi. Men på senare år har vi börjat använda mer av jordens resurser än den klarar att återskapa.

 

Det betyder att jordens resurser går back varje år. Om inget förändras kommer jordens resurser snart ta slut. Forskarna tror att minskade utsläpp och förnybar energi hade kunnat vara lösningar på det här problemet.

 

Global Footprint Networks är ett forskningsinstitut. Det är de som räknar ut hur länge naturresurserna räcker i jämförelse med hur snabbt vi använder dem. Fortsätter människan konsumera som idag hade vi behövt ett halvt jordklot till.

I måndags var jordens resurser slut för i år.
Nu går planetens resurser back.

 

Jorden är ett kretslopp.
Vi använder saker som växter, kol och energi.
Det kallas resurser.
Sedan återskapar jorden resurserna.

 

På senare tid använder vi
mer resurser än jorden kan återskapa.
Det betyder att jordens resurser
kommer ta slut i framtiden.

 

I måndags hade vi
använt alla resurser för i år.
Vi lever nu alltså över jordens resurser
resten av året.