Elefanter hotas av elfenbenshandel

Elefanter hotas av handeln med elfenben.

Många afrikanska elefanter dödas för deras elfenben. Därför vill många förbjuda handel med elfenben. Men EU vill inte att det förbjuds.

 

Elfenben är namnet på det tandben som elefanters betar är gjorda av. Elfenben är väldigt efterfrågat i världen. Därför dödas runt 30 000 afrikanska elefanter för deras elfenben varje år.

 

I dag är det förbjudet att köpa och sälja elfenben. En stor del av världens länder har gått samman och tillsammans bestämt att det ska vara förbjudet. Men förbudet tar slut nästa år.

 

Därför pratar man nu om hur det ska se ut efter 2017. Många vill införa ett totalförbud av handel med elfenben. Men EU säger nej till det förslaget. EU vill istället att de afrikanska länderna ska samarbeta för att rädda elefanten. EU får nu mycket kritik för det.

 

I Afrika finns en organisation som heter Den afrikanska elefantkoalitionen. De jobbar för att hjälpa elefanter i Afrika. Organisationen är rädd för att elefanten kan komma att försvinna helt inom 25 år om inte handeln med elfenben förbjuds.

I dag dödas många elefanter.
Man vill ha elefanternas betar.

 

Elefanter har stora betar.
Betarna är gjorda av elfenben.
Många tycker elfenben är fint.

 

För att få elfenben
dödas många elefanter.
30 000 elefanter dödas varje år.
Snart kommer det inte finnas
så många elefanter kvar.

 

Det är förbjudet att
köpa och sälja elfenben.
Men det kommer att
sluta vara förbjudet nästa år.

 

Många vill att
det ska fortsätta vara förbjudet.
Men det vill inte EU.
Det tycker många är dåligt av EU.