Sverige till Säkerhetsrådet

Margot Wallström är Sveriges utrikesminister. hon var väldigt glad över att Sverige röstats in i Säkerhetsrådet.

I går blev det klart – Sverige väljs in till FN:s säkerhetsråd.

 

FN är en förkortning för Förenta Nationerna. Det är en organisation där länder från hela världen finns representerade. Organisationen ska vara ett sätt att göra det lättare för länder att samarbeta. I dag finns 193 medlemsländer i FN.

 

En av de viktigaste delarna av FN är säkerhetsrådet. Deras uppgift är att jobba för internationell fred och säkerhet.  Totalt får femton länder sitta med i Säkerhetsrådet. Fem länder finns alltid representerade: Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike. De tio andra väljs på nytt vartannat år.

 

I tisdags var det omröstning om vilka som ska väljas till Säkerhetsrådet 2017. Efter en 45 minuter lång omröstning stod det klart att Sverige blev invalt. Vi fick 134 röster av 193 möjliga.

 

Sverige har suttit i Säkerhetsrådet tre gånger förut: 1997–1998, 1975–1976 och 1957–1958. Den första dagen för Sverige i rådet denna gång är 1 januari 2017. Då får Sverige också vara ordförande.

 

Foto:Socialdemokraterna Bildlicens Länk

I går var det val i FN.
Då valdes Sverige in till FN:s säkerhetsråd.

 

FN är en förkortning för Förenta Nationerna.
FN är en organisation för länderna i världen.
Idag är 193 av världens länder med i FN.
FN ska göra det lättare för länder att samarbeta.

 

En viktig del i FN är Säkerhetsrådet.
Säkerhetsrådet ska jobba för fred i hela världen.
Femton länder får sitta med i Säkerhetsrådet.
Fem länder sitter alltid med:
Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike.
De tio andra väljs på nytt vartannat år.

 

I tisdags var det val till Säkerhetsrådet.
Då blev Sverige invalt.
Vi fick 134 röster av 193 möjliga.

 

Sverige har suttit
i Säkerhetsrådet tre gånger förut.
Den här gången sitter Sverige i rådet
från 1 januari 2017.
Då får Sverige också vara ordförande.

 

Foto:Socialdemokraterna Bildlicens Länk