Storbritannien kan lämna EU

Storbritanniens premiärminister David Cameron vill att landet stannar i EU.

Snart är det folkomröstning i Storbritannien. Då ska folket besluta om Storbritannien ska stanna i EU eller inte.

 

Den 23 juni ska Storbritannien ha en folkomröstning. Invånarna ska då rösta om Storbritannien ska vara kvar i EU. Det är nämligen många britter som inte är nöjda med EU. De skulle hellre vilja lämna unionen. Valet kallas för brexit.

 

Man tror att Storbritannien skulle påverkas om man lämnar EU. Den brittiska finansministern George Osborne har sagt att ett utträde ur unionen skulle innebära att landets ekonomi blir sämre.

 

Även Sverige skulle påverkas om Storbritannien lämnade EU. Landet är ett av de länder vi säljer mest varor och tjänster till. Om de lämnar EU skulle vår handel med Storbritannien försämras.

 

Just nu är det jämt inför valet. Men senaste undersökningarna har visat att de som vill lämna EU leder. Svaret på hur det blir får vi 23 juni.

 

 

Om Europeiska Unionen

 

Andra världskriget ägde till stora delar rum i Europa. När kriget var slut hade väldigt många människor dött. I Europa var man orolig för att det snart skulle komma ett nytt krig. Så 1952 lades grunden till vad som idag är EU, eller Europeiska Unionen.

 

EU:s flagga är blå med 12 stjärnor.
EU:s flagga är blå med 12 stjärnor.

 

Sex länder i Europa började samarbeta om kol och stål. Samarbetet kallades för den Europeiska kol- och stålgemenskapen. Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland var med i unionen. Genom att man hjälptes åt att producera och handla med stål och kol hoppades man att undvika framtida krig.

 

Samarbetet blev större 1958. Då kom Romfördraget som innebar att Europeiska gemenskapen eller EG skapades. Nu kunde man göra det lättare att handla med alla varor, inte bara kol och stål.

 

Den gemensamma valuta som flera EU-länder har heter Euro.
Den gemensamma valuta som flera EU-länder har heter Euro.

 

1986 hade antalet medlemmar i EG vuxit till 12. 1993 förvandlades EG till Europeiska Unionen eller EU. Det gjordes genom vad som kallas Maastrichtfördraget.

 

EU-parlamentet ligger i Strasbourg i Frankrike. Där beslutas bland annat om lagar i EU.
EU-parlamentet ligger i Strasbourg i Frankrike. Där beslutas bland annat om lagar i EU.

 

Under 1990-talet växte EU ytterligare. Finland, Sverige och Österrike gick med i unionen. Under 2000-talet har antalet medlemmar i EU nästan fördubblats, från 15 till 28.

 

EU har inneburit mer än bara handel. Man har också bland annat gemensam utrikespolitik och fri rörlighet för människor.

 

rebus-2016-23

Snart ska man rösta i Storbritannien.
Valet handlar om ifall Storbritannien ska stanna i EU.

 

Den 23 juni får alla i Storbritannien rösta.
De ska rösta om Storbritannien ska vara kvar i EU.
Det är många britter som inte är nöjda med EU.
De skulle hellre vilja lämna unionen.

 

Men många tror att det skulle påverka landet.
En del tror att landets ekonomi blir sämre.

 

Även Sverige skulle påverkas om
Storbritannien lämnade EU.
Sverige säljer mycket till Storbritannien.
Om Storbritannien lämnar EU
skulle vi sälja mindre till dem.

 

Just nu är det jämt inför valet.
Men just nu leder de som vill lämna EU.
Svaret på hur det blir får vi 23 juni.

 

 

Om Europeiska Unionen

 

Efter Andra världskriget var många oroliga.
De var rädda att det skulle bli krig igen.

 

1952 började därför sex länder samarbeta.
De började samarbeta om kol och stål.
Det var länderna Belgien, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland.
Genom att man hjälptes åt
hoppades man att undvika framtida krig.

 

 

EU:s flagga är blå med 12 stjärnor.
EU:s flagga är blå med 12 stjärnor.

Fler länder gick med i samarbetet 1958.
Då döpte man det till
Europeiska gemenskapen eller EG.
Länderna började också samarbeta om fler varor,
inte bara kol och stål.

 

Den gemensamma valuta som flera EU-länder har heter Euro.
Den gemensamma valuta som flera EU-länder har heter Euro.

 

1993 förvandlades EG till Europeiska Unionen (eller EU).
Under 1990-talet växte EU ytterligare.
Finland, Sverige och Österrike gick med i unionen.

 

EU-parlamentet ligger i Strasbourg i Frankrike. Där beslutas bland annat om lagar i EU.
EU-parlamentet ligger i Strasbourg i Frankrike. Där beslutas bland annat om lagar i EU.

 

Under 2000-talet har EU gått från 15 till 28 medlemmar.
Idag har EU mer samarbete än bara kring handel.
Till exempel får alla inom EU röra sig fritt mellan länderna.

 

rebus-2016-23