Bakgrunden till svenska uttryck

Rent mjöl i påsen betyder att vara ärlig. Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Det finns många roliga uttryck som vi använder av oss av i vardagen. Som till exempel ”hett om öronen” eller ”ha rent mjöl i påsen”. Men var kommer dessa uttryck ifrån?

 

Det finns många roliga uttryck, till exempel ”hett om öronen” eller “ha rent mjöl i påsen”. Idag låter många av dessa uttryck ganska konstiga. Men uttrycken har oftast en förklaring. Flera av dem kommer nämligen från det gamla bondesamhället och har utformats efter hur man gjorde saker då. Här har du några exempel.

 

Att man har det ”hett om öronen” betyder att man är i ett svårt läge. Uttrycket kommer från gamla tiders gruvarbete. När man klättrade ner i gruvan hade man en fackla i munnen. Var man inte snabb nog så kunde facklan brinna upp och då fick man det hett om öronen.

 

Att ha ”rent mjöl i påsen” betyder att man inte har något att dölja. Det kommer från förr i tiden när mjölnare ibland spädde ut mjölet med annat, till exempel sågspån. Frågan blev då om mjölet i påsen var rent.

 

Fundera och diskutera:

 

Är du intresserad av olika uttryck?

 

Vilka uttryck brukar du använda dig av eller höra andra använda?

 

Har du något favorituttryck. Varför är det favoriten?

Det finns många roliga uttryck.
Men var kommer uttrycken från?

 

Det finns många roliga uttryck.
Till exempel kan man säga
“ha det hett om öronen” eller “ha rent mjöl i påsen”.

 

Idag låter många av dessa uttryck konstiga.
Men uttrycken har oftast en förklaring.
Flera av dem kommer från det gamla bondesamhället.
Här har du några exempel.

 

“Ha det hett om öronen” betyder att
man är i ett svårt läge.
Uttrycket kommer från gamla tiders gruvarbete.
När man klättrade ner i gruvan
hade man en fackla i munnen.
Var man inte snabb nog så kunde facklan brinna upp.
Då fick man det hett om öronen.

 

“Ha rent mjöl i påsen” betyder att
man inte har något att dölja.
Förr i tiden spädde man ibland ut mjölet.
Ibland hällde man till exempel sågspån i mjölet.
Då blev frågan om mjölet i påsen var rent.

 

Fundera och diskutera:

 

Är du intresserad av olika uttryck?

 

Vilka uttryck brukar du använda dig av
eller höra andra använda?

 

Har du något favorituttryck.
Varför är det favoriten?