Digitala nationella prov

Nu ska alla nationella prov vara digitala till 2022. Foto: Oksana Kuzmina/Shutterstock.com

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan kan bli digitala. Men det kan dröja upp till sex år. Det tycker Sveriges Elevkårer är för lång tid.

 

– Varför ska det behöva dröja till år 2022 för att digitalisera skolorna? Det är alldeles för lång tid i ett Sverige som är väldigt digitalt, säger Sveriges Elevkårers ordförande Emil Gustavsson.

 

Sveriges Elevkårer arbetar för att alla ska få en mer givande skoltid. De är kritiska till det nya förslag som har lagts fram till regeringen. Förslaget säger att de nationella proven ska bli helt digitala. Det betyder att de ska göras på datorer. Man ska börja så smått med digitala prov 2018. Men proven ska inte bli helt digitala förrän 2022.

 

En annan förändring som kommer ske med de nationella proven är att proven inte ska rättas av den egna läraren. Det är för att det ska bli mer rättvist.

 

Stina Lorenzoni Wadin är 13 år och går i sjätte klass på Djurgårdsskolan i Eskilstuna. Hon har redan gjort ett par nationella prov i år

 

– Det är lite läskigt innan ett nationellt prov, men efteråt känns det bra. Min lärare har förberett oss i klassen på ett bra sätt, säger Stina Lorenzoni Wadin.

 

Stina är osäker på om digitalisering av de nationella proven kommer bli bra. Men hon tycker att förslaget om att den egna läraren inte ska rätta proven är bra.

De nationella proven kan bli digitala.
Proven ska alltså göras på datorer.
Men det kan dröja upp till sex år.

 

Regeringen har fått ett nytt förslag.
Förslaget säger att
de nationella proven ska bli digitala.
Proven ska alltså göras på datorer.

 

Men proven ska inte bli helt digitala förrän 2022.
Det tycker Sveriges Elevkårer är för långsamt.
Sveriges Elevkårer arbetar för att
alla ska ha det bra i skolan.

 

Men de nationella proven ska ändras på fler sätt.
Proven ska inte längre rättas av den egna läraren.
Det är för att det ska bli mer rättvist.

 

Stina Lorenzoni Wadin är 13 år.
Hon går i sjätte klass
på Djurgårdsskolan i Eskilstuna.
Stina vet inte om digitaliseringen kommer bli bra.
Men hon tycker det är bra att
den egna läraren inte ska rätta proven.