Svenskar cyklar allt mer

Bilgator görs om till cykelgator under coronapandemin.

Våren börjar komma – och med det börjar allt fler cykla. Svenskar har också börjat cykla allt mer i allmänhet. Försäljningen av cyklar har ökat stadigt de senaste fem åren. Man tror att det beror på att allt fler tänker på miljön.

 

Under 2015 såldes ungefär 600 000 cyklar. Det är nästa 100 00 fler än vad som såldes 2010.

 

Lars Strömgren är ordförande på Cykelfrämjandet. Han menar att det finns två stora anledningar till att fler cyklar idag. Den ena är intresset för miljö och hälsa som har ökat de senaste åren. Den andra är att allt färre vill sitta i bilköer. Därför ser många cyklandet som ett bra alternativ.

 

Lars menar att cykeln är ett smidigt sätt att ta sig till jobb och skola. Dessutom är det ett bra sätt att få lite mer motion i vardagen.
Europeiska Cykelbarometern har statistik på hur mycket det cyklas i Europa. Enligt deras siffror är Sverige det tredje bästa cykellandet i Europa. I Danmark cyklar flest. Nederländerna kommer på andra plats.

Svenskar cyklar mer.
Många fler har köpt cyklar
de senaste fem åren.

 

2010 såldes drygt 500 000 cyklar.
Under 2015 såldes ungefär 600 000 cyklar.
Många fler köper alltså cyklar idag.

 

Lars Strömgren är ordförande på Cykelfrämjandet.
Han säger att det finns
två anledningar till att fler cyklar idag.

 

Den första är att
många har börjat intressera sig mer för miljön.
Den andra är att allt färre vill sitta i bilköer.
Därför börjar de cykla istället.

 

Europeiska Cykelbarometern mäter
hur mycket det cyklas i Europa.
Sverige är det tredje bästa cykellandet i Europa.
I Danmark cyklar flest.