Dinosaurier kan ha haft parningslekar

Dinosaurier kan ha haft samma parningslekar som fåglar har idag. Foto: metha1819/Shutterstock.com

Parningslekar

Parningslekar brukar man kalla det som fåglar gör innan de ska para sig. Då dansar fåglarna för varandra för att imponera på den andra. Ofta försöker de visa hur vackra eller starka de är. Om parningsleken går bra slutar det med att fåglarna parar sig.

En forskargrupp i USA har hittat spännande spår efter dinosaurier. Stora skrapmärken tyder på att dinosaurierna hade parningslekar.

 

I Colorado i USA har en internationell forskargrupp studerat flera dinosauriespår. På en av fyndplatserna har man hittat stelnade skrapmärken som de tror kom till för 66 till 145 miljoner år sedan.

 

Skrapmärkena är upp till två meter långa och har väldigt speciella former. Därför tror forskarna att det är spår från dinosauriernas parningslekar. De stora avtrycken visar på hur dinosauriehanarna har haft styrkeuppvisningar för att imponera på honorna.

 

Forskarna tycker att avtrycken påminner om de spår som strutsar gör under parningslekar. Då vill strutshanen visa hur duktig han är på att gräva ett bo där honan kan lägga sina ägg.

 

Om forskarnas har rätt så borde dinosaurierna också ha lagt sina ägg i närheten. Men forskarna har inte hittat några spår av ägg än.

 

Forskarna håller fortfarande på och undersöker fyndplatserna i Colorado. Förhoppningsvis kan de göra fler spännande upptäckter om dinosaurierna.

 

ParningslekarParningslekar kallas det
som fåglar gör innan de ska para sig.
Då dansar fåglarna för varandra
för att imponera på den andra.
Ofta vill de visa hur starka eller vackra de är.
Om parningsleken går bra
parar fåglarna sig.

Forskare i USA har hittat
spännande spår efter dinosaurier.
De har hittat stora skrapmärken.
Märkena är från dinosauriernas parningslekar.

 

En forskargrupp i USA
har undersökt dinosauriespår.
De har hittat skrapmärken.
Forskarna tror att märkena kom till
för mellan 66 och 145 miljoner år sedan.

 

Skrapmärkena är stora.
De har också väldigt speciella former.
Därför tror forskarna att
det är spår från dinosauriernas parningslekar.

 

Forskarna tycker att avtrycken ser ut som
de spår som strutsar gör under parningslekar.

 

Forskarna undersöker fortfarande platserna i Colorado.
De vill hitta fler spännande ledtrådar om dinosaurierna.