Tunneln i Hallandsåsen är klar

Hallandsåstunneln är efter 23 år klar.

För 23 år sedan började man bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Nu är tunneln äntligen klar.

 

Man har byggt en tunnel genom Hallandsåsen för att tåg ska kunna åka där. Men det har tagit lång tid att bygga tunneln.

 

Det har varit många problem med tunneln. Bland annat byggde man med ett miljöfarligt ämne. Det farliga ämnet förgiftade vattnet och dödade fiskar.

 

Nu har man tagit bort det farliga ämnet och tunneln är äntligen klar. Men den blev mycket dyrare än vad man hade tänkt. Tunneln har kostat 11 miljarder kronor att bygga. Det är tio gånger mer än vad man först trodde.

 

I tisdags invigdes tunneln. Trafikverket bjöd på glögg, blåsorkester och fackeltåg. Den 13 december börjar tåg åka i tunneln.

 

 

Foto: Louise Andersson/Näringsdepartementet Licens

Tunneln genom Hallandsåsen
har tagit lång tid att bygga.
Nu är den klar.

 

Det finns en tunnel genom Hallandsåsen.
Den är till för tåg.
Man började bygga den för 23 år sen.

 

Det har varit många problem med tunneln.
Det fanns till exempel
ett farligt ämne i tunneln.
Ämnet dödade fiskar
och förgiftade vattnet.
Man tog bort det farliga ämnet sedan.

 

Nu är tunneln klar.
Men tunneln blev väldigt dyr.
Den kostade 11 miljarder kronor.

 

Tunneln invigdes i tisdags.
Trafikverket bjöd på glögg och
en blåsorkester spelade.
Tågen börjar åka i tunneln den 13 december.

 

 

Foto: Louise Andersson/Näringsdepartementet Licens