Klimatavtal i Paris

Ledare från hela världen träffades i torsdags. De pratade om klimatet och ska komma överens om ett nytt avtal. Men det går sakta.

 

Personer från 195 länder ska göra ett förslag på klimatavtal. Men det går sakta. De har många frågor att lösa innan förslaget är klart. En del enklare, andra svårare.

 

Klimatavtalet handlar om att förbättra miljön och klimatet i hela världen. Just nu stiger temperaturen över hela jorden. Det stora målet i avtalet är att temperaturen inte får stiga mer än 2 grader.

 

Men många vill ha fler mål i avtalet. Till exempel att vi ska sluta släppa ut växthusgaser.

 

Målet är att förslaget på klimatavtal ska vara klart på lördag, den 11 december. Men det tar troligtvis lite längre tid.

Ledare från hela världen
träffades i torsdags.
De pratade om klimatet.
De ska skriva ett avtal.
Men det går sakta.

 

Personer från 195 länder
gör ett förslag på klimatavtal.
I avtalet ska det stå
hur vi ska förbättra klimatet.

 

Det går sakta.
De har många frågor kvar
innan förslaget är klart.

 

Temperaturen på jorden stiger.
Det är ett hot mot miljön.
Vi måste kontrollera temperaturen.
Den får inte stiga för mycket.
Det är det stora målet i avtalet.

 

Men en del vill ha fler mål
i avtalet.
Därför är förslaget inte klart än.

 

Planen är att förslaget ska vara klart
på lördag.
Men det tar nog minst en dag till.