Falluckor för fartdårar

Linköping får fler rörliga farthinder. När du kör i tillåten hastighet är vägbanan slät. Men om du kör för fort så fälls en lucka ner.

 

Linköping får fler farthinder. De är rörliga och har en speciell teknik. Tekniken heter Actibump. Tekniken kommer från Edeva. Det är ett företag från Linköping.

 

Farthindret reagerar på fordonets hastighet. Om du kör i tillåten hastighet så märks inte farthindret. Om du kör för fort så aktiveras det. Då fälls en lucka ner och framdäcken slår i en kant.

 

Det är obehagligt. Men varken förare eller fordon skadas. Förare som håller tillåten hastighet märker inte av hindret alls.
De har använt farthindret i Linköping sedan år 2010. Syftet är att göra det tryggare för fotgängare och cyklister. Kommunen installerar farthindret på två nya ställen i höst.

 

Rebus-2015-32

 

Linköping har rörliga farthinder.
De aktiveras
om du kör för fort.
Då fälls en lucka ner.

 

Linköping har rörliga farthinder.
Kommunen installerar två till
i höst.

 

Tekniken är speciell.
Om du kör för fört
fälls en lucka ner.

 

Det är obehagligt.
Men ingen skadas.

 

Du märker inte hindret
om du håller hastigheten.

Farthindrena gör det tryggare
för dig som går och cyklar.

 

Rebus-2015-32