Sverige växer

Ökning år för år i Sverige (antal personer).

2006: 65 505

2007: 69 670

2008: 73 420

2009: 84 335

2010: 74 888

2011: 67 285

2012: 73 038

2013: 88 971

2014: 102 491

Vi har blivit 102 491 personer fler i Sverige sedan 31 december 2013. Det är den största ökningen av befolkning hittills. Det beror framför allt på väldigt hög invandring, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det bor nu 9 747 355 personer i Sverige.

 

Det förväntas även bli fler män än kvinnor under 2015. Det föds alltid fler pojkar, men kvinnor lever längre. Att männen blir fler beror på att många invandrare som kommer till Sverige är män.

Ökning år för år i Sverige (antal personer).

2006: 65 505

2007: 69 670

2008: 73 420

2009: 84 335

2010: 74 888

2011: 67 285

2012: 73 038

2013: 88 971

2014: 102 491

Vi har blivit fler i Sverige.
Det beror mest på att
det kommer många invandrare.

 

Inom några år kommer 10 miljoner personer bo i Sverige. Idag bor 9 747 355 människor här.

 

Det kommer nog att finnas
fler män än kvinnor under 2015.
Det beror på två anledningar,
framför allt:

 

  1. Det föds fler pojkar
  2. Många av invandrarna
    är män

 

Källa: SCB