Föräldrar vill ha säkrare skolväg

Inte alla vägar har övergångsställen som den här.

Detta vill föräldrarna som startat namninsamlingen:

  • Höj cykel- och gångbanan över samtliga korsningar på båda sidorna av Norra Bulltoftavägen.
  • Gör ytterligare övergångsställen: ett över Norra Bulltoftavägen vid Emmaus, ett vid biblioteket/medborgarhuset/kulturhuset och ett vid Kronetorpsgatan.
  • Skydda trafikanterna vid övergångsstället över Norra Bulltoftavägen, vid Solgatan. Till exempel genom att göra tydliga zoner för bilar som lämnar och hämtar barn på Kirsebergsskolorna.

Skolvägen är inte alltid så säker för en del barn i Malmö. De måste korsa bilvägar utan trafikljus, farthinder eller andra skydd. Nu har två föräldrar startat en namninsamling. De vill göra Norra Bulltoftavägen säkrare.

 

Ewa Jäderlund är en av dem som startat insamlingen. Hennes äldsta dotter går på Kirsebergsskolan.

 

”Man vill gärna ge barnen eget ansvar i vardagen, men det känns inte bra. Hon klarar det, men tycker inte om det”, säger Ewa till lokaltidningen i Malmö.

 

Men Olle Thor säger att det inte är en prioriterad väg. Han är trafikplanerare på gatukontoret.

 

”Om vi ska jobba med en nollvision så måste vi satsa på de platser som är mest utsatta”, säger Olle till lokaltidningen.

 


 

Fundera och diskutera


 

  • Hur är din skolväg?
  • Kan din skolväg bli säkrare? Hur?
  • Vad kan du göra för att din skolväg ska bli bättre?

 

Bildlicens: CC0 Public Domain / FAQ

Skolvägen är inte alltid säker
för barn i Malmö.
Ibland korsar de bilvägar
utan trafikljus och farthinder.

 

Två föräldrar har startat
en namninsamling.
De vill göra vägen säkrare.
Den heter Norra Bulltoftavägen.

 

Ewa Jäderlund är en av dem.
Hennes äldsta dotter går på Kirsebergsskolan.

 

”Man vill gärna ge barnen eget ansvar i vardagen,
men det känns inte bra”,
säger Ewa till lokaltidningen i Malmö.

 

Olle Thor har som jobb att planera trafiken i Malmö.
Han säger att den vägen inte är viktigast.
Det finns andra vägar som är farligare.
De vägarna måste ändras först.

 


Fundera och diskutera


  • Hur är din skolväg?
  • Kan din skolväg bli säkrare? Hur?
  • Vad kan du göra för att din skolväg ska bli bättre?

 

Bildlicens: CC0 Public Domain / FAQ