Friskt saltvatten kan rädda Östersjön

Nytt vatten = mer liv i Östersjön.

Fakta

 • Bottnar i Östersjön har varit döda i olika grad sedan 1600-talet. Det visar provborrningar. Syrehalten i vattnet beror på olika saker. Dels på balansen mellan döda djur och växter som använder syre. Dels på hur mycket syrerikt vatten som kommer till Östersjön.

 

 • Döda bottnar bildar svavelväte. Det förgiftar allt som lever. De naturliga processerna går fortare på grund av utsläpp av näringsämnen från lantbruk och annat kring Östersjön. Östersjöns genomsnittsdjup: 58 meter. Östersjöns volym: 21 200 kubikkilometer.

Östersjön har fyllts med en hundradel nytt vatten de senaste veckorna. Det beror bland annat på att det varit många stormar.

 

Det nya vattnet är salt- och syrerikt. Det kan ge nytt liv åt döda bottnar. Det kan även göra det trevligare för fiskar och andra organismer att leva där. Cirka 200 kubikkilometer vatten har hittills strömmat in i Östersjön, vars totala volym är 21 200 kubikkilometer.

 

– Vi har mätt upp till 80 000 kubikmeter per sekund som mest, säger Thomas Hammarklint till Sydsvenskan. Han är oceanograf på SMHI.

 

Något som är väldigt ovanligt enligt Thomas.

 

– Så mycket har vi inte mätt upp sedan 2003-2004, och då var inflödet uppdelat i flera mindre mängder, inte alls så massivt som nu, säger han.

 


Bildlicens: CC0 Public Domain / FAQ

Fakta

 • Bottnar i Östersjön har varit
  mer eller mindre döda
  sedan 1600-talet.
 • Döda bottnar bildar svavelväte.
  Det förgiftar allt som lever.
 • Östersjön får nytt syrerikt vatten
  för att må bättre.
 • Östersjöns genomsnittsdjup: 58 meter.
  Östersjöns volym: 21 200 kubikkilometer.

De senaste veckorna har det varit flera stormar.
Något som lett till att Östersjön har fått mer vatten.

 

Det nya vattnet är salt- och syrerikt.
Det gör så att döda bottnar får nytt liv. Även fiskar och annat levande i vattnet mår bättre.

 

Bildlicens: CC0 Public Domain / FAQ