Föräldrar protesterar när pojke blir lucia

Även vuxna män kan vara lucia. Titta bara här. Ett foto på ett luciatåg från 1943. Foto: Carl Larssons ateljé/Länsmuseet Gävleborg

En pojke i årskurs 5 valdes till lucia på en skola i Ödeshög. Hans klasskompisar var glada. Men inte föräldrarna.

Femteklassare på en skola i Ödeshög drog lott. Alla som ville bli årets lucia fick skriva sitt namn på en lapp. Sedan drog de en lapp. På lappen var det en pojkes namn.

Pojkens klasskamrater var glada över det. Men många av föräldrarna blev arga. De skickade negativa mejl och sms till skolan.

– En del verkar tro att det var en ploj att välja en pojke som lucia. Men vi följer ju läroplanen. Vi ska ju lära ut jämställdhet och demokrati, säger läraren Anna Wissman till tidningen Corren.


Fundera och diskutera


 • Att dra lott. Är det ett bra sätt att välja lucia? Varför/Varför inte?
 • Är det viktigt hur en lucia ser ut? Varför/Varför inte?
 • Läraren på skolan säger att de ska lära ut jämställdhet och demokrati. Hur kan det bli mer rättvist mellan pojkar och flickor? Har du några förslag?

En pojke blev lucia.
Det var på en skola i Ödeshög.
Pojken går i årskurs 5.
Hans klasskompisar var glada.
Men inte föräldrarna.

 

En del barn ville vara lucia.
De skrev en lapp med sitt namn.
Sedan drog de lott.
Det blev en pojke.

 

Pojkens klasskamrater
var glada över det.
Men flera föräldrar blev arga.
De skickade mejl och sms till skolan.

 

– En del verkar tro
att det var ett skämt
att välja en pojke som lucia.
Men vi ska ju lära ut
jämställdhet och demokrati,
säger läraren Anna Wissman
till tidningen Corren.


 Fundera och diskutera


 • Att dra lott.
  Är det ett bra sätt att välja lucia?
  Varför/Varför inte?

 

 • Är det viktigt hur en lucia ser ut?
  Varför/Varför inte?

 

 • Skolan ska lära ut
  jämställdhet och demokrati.
  Hur kan det bli mer rättvist
  mellan pojkar och flickor?