Mer läxhjälp i skolan

Ibland kan läxorna kännas lite hopplösa.

Nu ska fler barn få hjälp med läxan. Malmö får 1,2 miljoner som ska användas till att förbättra läxläsningen.

Skolverket är en myndighet. De jobbar för att alla barn ska få en bra en utbildning. Nu ger de pengar till läxhjälp. Det är första gången någonsin.

Elever i årskurs 9 i Malmö har inte haft så bra slutbetyg. Därför är behovet av läxhjälp stort i Malmö som får 1,2 miljoner kronor av Skolverket.

Många företag tar betalt för läxhjälp. Det finns en risk med det. Kanske kommer bara en del barn ha råd med läxhjälp. De som har föräldrar med mycket pengar. Men Skolverket vill att skolorna ska bli bättre på att hjälpa till med läxor.

Joakim Feldt jobbar på Skolverket. Han tycker inte att välutbildade föräldrar eller pengar ska bestämma om en elev kan göra läxan.

– En bra läxa ska eleven kunna göra alldeles på egen hand utan stöd från hemmet eller läxhjälpare, säger han till Sydsvenskan.


 Fundera och diskutera


 1. Varför är det bra att få läxhjälp i skolan?
 2. Hur och när gör du dina läxor?
 3. Är det viktigt med läxor?
 4. Har du några läxtips? Hur kommer du till exempel igång med läxorna?

Skolorna ska erbjuda mer läxhjälp.
Det vill Skolverket.
Därför får skolor pengar.
I Malmö är behovet
av läxhjälp stort.

 

Skolverket är en myndighet.
Alla barn ska få
en bra utbildning.
Det jobbar Skolverket med.

 

Nu ger de pengar till läxhjälp.
Det är första gången någonsin.

 

Företag erbjuder läxhjälp.
Men då kostar det pengar.
Alla har kanske inte råd med det.
Därför vill Skolverket
att skolorna ska erbjuda läxhjälp.


Fundera och diskutera


 

 1. Varför är det bra
  att få läxhjälp i skolan?
 2. Hur och när gör du dina läxor?
 3. Har du några läxtips?
  Hur kommer du
  till exempel igång med läxorna?