Gammal matolja blir flygbränsle

SAS säger upp 5 000 anställda.

Vad är biobränslen?

  • Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som är producerade av organiskt material. Organiskt material är olika delar av växter, rester från reningsverk eller mat. Det finns flera olika typer av biobränslen.

 

  • Att producera biobränslen av organiskt material är bra. Det är bra för miljön, klimatet och människan.

 

Kina är världens folkrikaste land. Det bor cirka 1,5 miljarder människor där. När de lagar mat går det åt mycket matolja. Nu ska den använda oljan bli flygbränsle. 

Eftersom de använder mycket olja slänger de också mycket. Det vill två företag ändra på. Företagen tillverkar flygplan. Ett företag är från Kina. Det andra är från USA.

Tillsammans vill de göra om den gamla matoljan till biobränsle. Biobränslet gör så att flygplan flyger.

De har byggt en anläggning som kan rena matoljan. Idag kan anläggningen göra om 650 liter olja per dag.

Företagen tror att de kan producera 1,8 miljarder liter biobränsle i Kina varje år. Det skulle vara bra både för människan och miljön.

Vad är biobränslen?

Biobränslen är en typ av bränslen.
De är producerade av organiskt material.

 

Organiskt material är till exempel:

  • växter
  • rester från reningsverk
  • mat

 

Det är bra att producera biobränslen
av organiskt material.
Det är bra för miljön,
klimatet och människan.

källa: www.wwf.se

I Kina bor det
cirka 1,5 miljarder människor.
Det är världens
folkrikaste land.

 

De använder mycket matolja
när de lagar mat.
Till exempel när de friterar.

 

De slänger också
mycket matolja.

 

Två företag vill ändra på det.
De tillverkar flygplan.
Ett företag är från Kina.
Ett är från USA.

 

De vill göra om
den gamla matoljan
till biobränsle.
Den ska göra så att flygplan flyger.

 

De har byggt en fabrik.
Där kan de göra om
650 liter olja per dag.

 

Företagen tror
att de kan producera
1,8 miljarder olja per år i Kina.

 

Det är bra för både
människan och miljön.